Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jawor

Kolorowy pasek

GN.6840.1.9.2017

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

z dnia 10 lipca 2017 r.

 

               Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA   ogłasza

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką
nr 383/2 o powierzchni 0,2743ha, położonej w Jaworze w obrębie Nr 5-Przedmieście, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego

                                Cena wywoławcza:              285.120,00 zł

                                Wadium:                               28.512,00 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, określone są symbolami: MN7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej o ujednoliconej formie architektonicznej, b) obowiązuje przeznacze-nie parterów budynków na usługi, c) dopuszcza się adaptacje lokali mieszkalnych na usługi, d) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz częściowo w KD4D1/2 - tereny dróg publicznych.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J/00012235/7.

Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 77/4 o powierzchni 0,1557ha, położonej w Jaworze w obrębie Nr 6 - Przemysłowym, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego

                                Cena wywoławcza:              83.050,00 zł

                                Wadium:                               8.305,00 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, określone jest symbolem P/U.2 - tereny produkcji i usług (przeznaczenie podstawowe: 1) zabudowa produkcyjno - usługowa; 2) zabudowa produkcyjna; 3) zabudowa usługowa oraz możliwości inwestycyjne działki określają nieprzekraczalne linie zabudowy. Dostęp do drogi publicznej ul. Wrocławskiej przez drogę- Tarczowa (działka nr 61/3).

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J/00012236/4.

Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą w/w nieruchomość, odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r. od godz. 1100    
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 23.08.2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowód wpłaty wadium,  a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.      

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. Nr 21, tel. 768702021 wew. 120, treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.jawor.pl   i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Rynkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załączniki

2017r. - przetarg I - ogłoszenie - działka nr 383-2 obr. nr 5 i nr 77-4 obr. nr 6 07.2017r.pdf (296.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Ejlak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dawid Bania
Data wprowadzenia:2017-07-10 15:04:20
Opublikował:Dawid Bania
Data publikacji:2017-07-10 15:07:43
Ostatnia zmiana:2017-07-10 15:11:14
Ilość wyświetleń:208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij