Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jawor

Kolorowy pasek

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Na pisemny wniosek złożony w kancelarii Urzędu Miejskiego, Rynek 1, pok. nr 1 (parter) przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek,

- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w jego imieniu albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (kserokopia uprawnień zawodowych - dyplom mistrzowski i inne, kserokopia uprawnień pedagogicznych dla pracodawcy lub instruktorów praktycznej nauki zawodu),
  • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,
  • świadectwo pracy za okres przygotowania zawodowego,

- oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- zaświadczenia lub oświadczenie dokumentujące otrzymaną w okresie ostatnich 3 lat kwotę pomocy de mini mis.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- pracodawca składa wniosek ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (w Gminie Jawor obowiązuje wniosek złożony na młodocianych zamieszkałych w Jaworze),

- dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy,

- o rozstrzygnięciu sprawy wnioskodawca informowany jest pisemnie w formie decyzji administracyjnej,

- dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta Jawora.

 

OPŁATY:

Wolne od opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z art. 35 ust. 3 KPA decyzję wydaje się w terminie 30 dni lub najpóźniej 60 dni.

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 2 (I piętro) telefon 76-8704650 wew. 103.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Legnicy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jawora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 Nr 244, poz. 1626),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

 

 

FORMULARZE:

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

 

Załączniki

Informacje - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zawarciu umowy (405.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow (366.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-inf-przedst-de-minimis (639.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-o-korzystaniu-z-pomocy-de-minimis-2 (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Janik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Adamski
Data wprowadzenia:2015-07-28 12:53:13
Opublikował:Jacek Adamski
Data publikacji:2015-07-28 13:20:15
Ostatnia zmiana:2018-03-20 08:07:42
Ilość wyświetleń:300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij