Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jawor

Kolorowy pasek

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Uwaga

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Jawor, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Jawora, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika Tryb nauki

         Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy,

                     do 8 081 zł

 

kwotę dofinansowania wypłaca się w
wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

                                 254 zł

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.

Art. 10 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jawora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Jawor - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia ul. Zamkowa 2, pokój nr 1.

 

Załączniki

Informacje - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o zawarciu umowy (405.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow (366.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-inf-przedst-de-minimis (639.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-o-korzystaniu-z-pomocy-de-minimis-2 (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Janik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Adamski
Data wprowadzenia:2015-07-28 12:53:13
Opublikował:Jacek Adamski
Data publikacji:2015-07-28 13:20:15
Ostatnia zmiana:2018-03-20 09:21:27
Ilość wyświetleń:368

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij