Urząd Miejski czynny jest w:

Poniedziałek        w godz. od 7:30 do 15:30
Wtorek               w godz. od 7:30 do 15:30
Środa                  w godz. od 7:30 do 15:30
Czwartek             w godz. od 7:30 do 15:30
Piątek                 w godz. od 7:00 do 15:00


Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godzinach pracy Urzędu z wydłużonym dyżurem we wtorki do godziny 16:00.Kasa Urzędu Miejskiego (Rynek 1) jest czynna
od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 14:30
wtorek w godz. od 8:00 do 16:00
piątek w godz. od 8:00 do 14:00


Interesanci w sprawach skarg i wniosków
przyjmowani są
we wtorki od godz. 13:00 do 15:30
przez Burmistrza lub jego Zastępcę


Interesanci przyjmowani są też
przez
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze

w każdy wtorek
od godz. 13:30 do godz. 15:30
w Urzędzie Miejskim
w pokoju Nr 18
(II Piętro)

Organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków określono w załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze

Adres skytki e-PUAP: /Jawor/skrytka
e-mail:  um@jawor.pl