OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 22 lipca 2015 r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej

INFORMACJĘ O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r.:

 

 

 

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

do spraw referendum

1

al. Dębowa, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Metalowców, ul. Piastowska, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Stalowa, ul. Strzegomska, ul. Szpitalna

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Armii Krajowej 9, Jawor

2

ul. Adama Asnyka, ul. gen. Józefa Bema, ul. gen. Zygmunta Berlinga, ul. Bohaterów Getta,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Jana Brzechwy,
ul. Fryderyka Chopina, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Arkadego Fiedlera, ul. Aleksandra Fredry,
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Głucha, al. Jana Pawła II, ul. Jana Kasprowicza,
ul. Jana Kochanowskiego, ul. Kombatantów, ul. Marii Konopnickiej, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Adama Mickiewicza, park Miejski, ul. Czesława Miłosza,
ul. Gustawa Morcinka, ul. Myśliborska, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Cypriana Kamila Norwida,
ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Parkowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Władysława Reymonta, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Słoneczna, ul. Leopolda Staffa, ul. Andrzeja Struga, ul. gen. Romualda Traugutta, ul. Juliana Tuwima, ul. Henryka Worcella, ul. Józefa Wybickiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego

Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu NYSA

ul. Parkowa 5, Jawor

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3

ul. Armii Krajowej, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Wrocławska

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Wrocławska 30a, Jawor

4

pl. Bankowy, ul. Cicha, ul. Drukarska, ul. Dworcowa, ul. Grunwaldzka, ul. Kolejowa,
ul. Legnicka, ul. Lipowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Piwna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Przechodnia, pl. Seniora, ul. Zielona

Gimnazjum Nr 2,

pl. Bankowy 1, Jawor

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

5

ul. 1 Maja, ul. Barbary, ul. Kościelna, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. św. Marcina, park Pokoju, ul. Adama Rapackiego od nr 1 do nr 6 i od nr 31 do nr 39b, ul. Mikołaja Reja, ul.Franklina Roosevelta, ul. Ignacego Rzeckiego, ul. Rzeczna, ul. Szkolna, ul. Stanisława Wokulskiego, pl. Wolności,

Zespół Szkół w Jaworze

ul. Adama Rapackiego 1, Jawor

6

ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Klasztorna, ul. Krótka, Rynek, ul. Staromiejska, ul. Stanisława Staszica, ul. Środkowa, ul. Zamkowa,
ul. Stefana Żeromskiego

Jaworski Ośrodek Kultury

Rynek 5, Jawor

7

ul. Kręta, ul. Kwiatowa, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Spokojna,
ul. Sporna, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Henryka Wieniawskiego, al. Wojska Polskiego

Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Stanisława Moniuszki 10, Jawor

8

ul. Stanisława Moniuszki, ul. Muzyczna, ul. Adama Rapackiego od nr 7 do nr 30a

Gimnazjum Nr 1

ul. Stanisława Moniuszki 4, Jawor

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

9

ul. Księżnej Agnieszki, ul. Chemików, ul. Jurija Gagarina, ul. Królowej Jadwigi, ul. Władysława Jagiellończyka, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Kuziennicza, ul. Lubińska, ul. Mała,
ul. Królowej Marysieńki, ul. Prosta, ul. Ptasia, ul. Robotnicza, ul. Bolesława Rogatki,
ul. Juliusza Słowackiego, ul. Starojaworska od nr 1 do nr 42 oraz numery nieparzyste od 43
do 51, ul. Wiejska, ul. Zagrodowa, ul. Żwirowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Ignacego Paderewskiego 6, Jawor

Lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

10

ul. Jasna, ul. Wojciecha Korfantego od nr 7 do nr 17, ul. Piękna, ul. Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Bolesława Limanowskiego 10, Jawor

11

ul. Romana Dmowskiego, ul. Wojciecha Korfantego od nr 1 do nr 6, ul. Władysława Sikorskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Romana Dmowskiego 5, Jawor

12

ul. Boczna, ul. Cukrownicza, ul. Starojaworska numery parzyste od 44 do 50 oraz od  nr 52
do nr 142B, ul. Widokowa, ul. Zachodnia

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Starojaworska 82, Jawor

13

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Dom Pomocy Społecznej

pl. Seniora 3, Jawor

14

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 3, Jawor

 

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 600 do 2200.

  • Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Miasta Jawora do dnia 24 sierpnia 2015 r.
  • Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, a także wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Miasta Jawora do dnia 28 sierpnia 2015 r.

                                                                                                                                                                                 B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                                                   (-) Emilian Bera