WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W JAWORZE