O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że obwodowe komisje do spraw referendum utworzone
na obszarze Gminy Jawor podjęły decyzję o rozpoczęciu swojej pracy
w dniu 6 września 2015 r. o  n/w godzinach:

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 11 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 12 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 13 - 5:00
Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 14 - 5:00

                                                                               Urzędnik Wyborczy
Jawor, dnia 3 września 2015r.                     (-) Ewa Uciurkiewicz