UCHWAŁA NR IX/28/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza,
Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem