UCHWAŁA NR IX/30/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu
w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej