UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 24 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

 

 

  patrz uchwała XXI/125/2016 z dnia 3.02.2016 r.

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXII/134/2016
- organ wydający Rada Miejska w Jaworze
- data aktu: 2016-02-24
- tytuł aktu: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 1077
- Data ogłoszenia: 2 marca 2016
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1077