UCHWAŁA NR XXI/125/2016
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie
ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego


(kod uchwały : ZURGC.Podpisany - zawiera marginesy (dot. załącznika nr 1- rysunek graficzny)  konieczne do publikacji aktu prawnego w Dz.U.W.Doln.)

 

 patrz uchwała XXII/134/2016 z dnia 24.02.2016 r.

 

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/125/2016
- organ wydający Rada Miejska w Jaworze
- data aktu: 2016-02-03
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 1076
- Data ogłoszenia: 2 marca 2016
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1076