Uchwała NR X/70/03
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.04.03r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem w Jaworze