Uchwała Nr XX/128/03
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26 listopada  2003r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego