U C  H W A Ł A  Nr LXIV/ 326 /06
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora
dla działki nr 98/70 obręb nr 5 Przedmieście w Jaworze przy ul. Wieniawskiego