UCHWAŁA NR LXIV/327/06
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
Z DNIA 29 MARCA 2006 R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek – Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza