U C H W A Ł A Nr VII/38/07

Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28 marca 2007  roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji Legnica - Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora.