UCHWAŁA NR XII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami:
Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji
Legnica - Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora