UCHWAŁA NR L/342/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora
w obrębie ulic Kuzienniczej, Słowackiego, Poniatowskiego, Piastowskiej do granic miasta
Jawora

 

    Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: L/342/2018
- organ wydający Rada Miejska w Jaworze
- data aktu: 2018-09-05
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Kuzienniczej, Słowackiego, Poniatowskiego, Piastowskiej do granic miasta Jawora

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 4474
- Data ogłoszenia: 18 września 2018
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4474