Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r w załączniku.