INFORMACJA
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Stosownie do art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Słupy ogłoszeniowe:

 

1.      ul. Starojaworska – 1 szt. (róg Witosa),

2.       ul. Starojaworska – 1 szt. (krzyżówka z ul. Boczną),

3.      ul. Starojaworska – 1 szt. (przy ul. Cukrowniczej),

4.      ul. Legnicka 14 – 1 szt.,

5.      ul. Reja – 1 szt. (róg skweru),

6.      ul. Piłsudskiego 20 – 1 szt.,

7.      ul. Moniuszki – 1 szt.,

8.      ul. Limanowskiego 5 – 1 szt.,

9.      ul. Dąbrowskiego – 1 szt. (podzamcze),

10. ul. Mickiewicza – 1 szt. (skwer koło młyna),

11. ul. Struga – 1 szt.,

12. ul. Staromiejska (skwer) – 1 szt.,

13. ul. Grunwaldzka – 1 szt.,

 

Tablice:

1.      ul. Grunwaldzka 32 -33 – 1 szt.

2.      Rynek podcienia nr 11, 37, - 2 szt.

3.      Strzegomska 6 – Aleja Jana Pawła  - 1 szt.