Postanowienie Nr 275/2019
Komisarza Wyborczego w Jeleniej  Górze I
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie podziału Gminy Jawor na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.