Postanowienie nr 288/2019
Komisarza Wwyborczego w Jeleniej Górze 1
z dnia 26 sierpnia 2019 r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w Gminie Jawor w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.