Postanowienie Nr 344/2019
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.