Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej