GN.6840.9.2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 6 lutego 2020 r.