GN.6840.1.10.2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 kwietnia 2020 r.