GN.6840.1.11.2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 kwietnia 2020 r.