GN.6840.1.12.2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 kwietnia 2020 r.