GN.6840.1.9.2020 - OGŁOSZENIE O II PRZETARGU z dnia 2 września 2020 r.