GN.6840.1.9.2020 - Informacja o wynikach przetargu - załącznik