GN.6840.1.8.2020 - Informacja o wynikach przetargu - załącznik