Dane publiczne dotyczące
Gminy Jawor i Urzędu Miejskiego w Jaworze
nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
są dostępne w Urzędzie Miejskim w Jaworze
poprzez sekretariat w godzinach pracy urzędu.

Adres:
Urząd Miejski
59-400 Jawor
Rynek 1
tel. (76) 870-20-21

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Jaworze
Rynek 1
59-400 Jawor

lub pocztą elektroniczną na adres:
um@jawor.pl

Więcej informacji na ten temat można znaleść TU