PROGRAM ANTYWIRUS - FORMULARZE

Wypełnione formularze dotyczące opłaty czynszowej za lokale użytkowe należy składać do Urzędu Miejskiego w Jaworze po 20 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną (w formie skanu) za pośrednictwem  poczty e-mail: um@jawor.pl lub skrzynki e-puap:/Jawor/skrytka (Gmina Jawor)

Wypełnione formularze dotyczące opłat dzierżawnych za grunty należy składać do Urzędu Miejskiego w Jaworze po 10 kwietnia 2020 r.  drogą elektroniczną (w formie skanu ) za pośrednictwem  poczty e-mail: um@jawor.pl lub skrzynki e-puap:/Jawor/skrytka (Gmina Jawor)