Aktów Prawa Miejscowego Gminy Jawor można też szukać na stronie

Elektronicznego Dziennika Urzędowego  Województwa Dolnośląskiego 

dla następujących nazw organów wydających: 

 Burmistrz Miasta Jawora

 Rada MIejska w Jaworze.

(Nazw tych należy użyć w polu wyszukiwania)