Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
Numer ogłoszenia: 5785 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013

Zamówienie w trybie z wolnej ręki.