Jawor: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budowy windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy Pl. Bankowym nr 1 w Jaworze realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne -centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym nr 1 w Jaworze - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 275805 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane