PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015r.