Bank Spółdzielczy w Jaworze
Oddział w Jaworze
ul. Wrocławska 2
59-400 Jawor
 

Kod SWIFT (BIC)  POLUPLPR

56 8647 0007 0018 4029 2000 0007
(opłata skarbowa , zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, usługi pogrzebowe, wpłaty za nabycie nieruchomości,  przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności  i inne dochody jednostki UM Jawor)

Należności za podatki należy wpłacać na indywidualne rachuneki bankowe przypisane każdemu podatnikowi.

UWAGA
 
Należności za odpady komunalne należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu kontrahentowi.

Gmina Jawor
ul. Rynek 1
59-400 Jawor