Zarządzenie Nr 349.2016
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 363.2016
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 419.2016
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 505.2016
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 926.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 941.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.

* * *

Zarządzenie Nr 944.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze

* * *

Zarządzenie nr 950.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Jaworze

* * *

Zarządzenie Nr 542.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze

* * *

Zarządzenie Nr 753.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworze.