REGULAMIN WYNAGRADZANIA
DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH
W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI