Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jawor

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina Jawor
    Kontakt i dane adresowe (1)
    Numery kont (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek (17)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku (17)
            Oświadczenia majątkowe złozone w 2015 roku (33)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku (0)
    Nazwy ulic i dróg (1)
    Statystyka (1)
    Raport o stanie Gminy (4)

Organy
    Rada Miejska (0)
        Kontakt (1)
        Druki do pobrania (1)
        Sesje online (1)
        Kodeks Etyki Radnych Rady Miejskiej w Jaworze (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Skład Rady Miejskiej 2018-2023 (1)
            Dane kontaktowe (1)
            Komisje Rady Miejskiej (1)
            Sesje Rady Miejskiej (0)
                Portal Mieszkańca e-Sesja (1)
            Interpelacje/Zapytania (0)
                Radny Andrzej Madej (9)
                Radna Anna Kozak (17)
                Radny Daniel Iwański (35)
                Radna Dorota Domińska-Werbel (6)
                Radna Ewelina Szynkler (2)
                Radny Grzegorz Olszewski (92)
                Radny Jacek Wieczorek (12)
                Radna Jadwiga Wojda-Elbrah (14)
                Radny Kamil Ptaszyński (1)
                Radny Krzysztof Kowalczyk (48)
                Radny Leszek Dublański (6)
                Radna Longina Gaszyńska (31)
                Radny Łukasz Tomaszewski (9)
                Radny Maciej Pawlinow (4)
                Radna Małgorzata Świderska (1)
                Radny Mateusz Sajdak (4)
                Radny Marcin Jankowski (9)
                Radny Michał Bander (17)
                Radny Michał Paprocki (33)
                Radna Monika Kopeć (19)
                Radny Roman Zawada (33)
                Radna Teresa Prokopek-Stępniak (6)
                Radny Zygmunt Ziołkowski (8)
            Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze (0)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone na początku kadencji w 2018 r (1)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2019 r (2)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2020 r (1)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2021 r (1)
            Kluby Radnych Rady Miejskiej (1)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Skład Rady Miejskiej 2014-2018 (0)
                Daniel Iwański (1)
                Ewelina Szynkler (1)
                Grzegorz Olszewski (1)
                Michał Bander (1)
                Małgorzata Bobowska (1)
                Krzysztof Detyna (1)
                Zbigniew Dynowski (1)
                Longina Gaszyńska (1)
                Brygida Kaczkowska (1)
                Marcin Jankowski (1)
                Kobes Andrzej (1)
                Krzysztof Kowalczyk (1)
                Janina Lemańska (1)
                Andrzej Madej (1)
                Krystyna Ostapiuk (1)
                Wojciech Oślak (1)
                Maciej Pawlinow (1)
                Małgorzata Świderska (1)
                Jacek Wieczorek (1)
                Jadwiga Wojda-Elbrah (1)
                Zygmunt Ziółkowski (1)
                Podział na okręgi wyborcze (1)
            Komisje Rady Miejskiej (0)
                Składy komisji Rady Miejskiej (1)
                Komisja Rewizyjna (45)
                Komisja Budżetu i Finansów (35)
                Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta (56)
                Komisja Edukacji (37)
                Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej (42)
                Komisja Kultury i Sportu (39)
                Komisja Porządku Publicznego (39)
                Komisja Statutu (18)
                Komisja Kapituły (4)
                Ogłoszenia (8)
            Sesje Rady Mieskiej (0)
                Ogłoszenia (43)
                Protokoły z Sesji (0)
                    2018 r. (1)
                    2017 r. (9)
                    2016 r. (14)
                    2015 r. (17)
                    2014 r. (3)
                Wyciąg z Sesji (39)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze VII kadencja (0)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2019 r (1)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2018 r (2)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2017r (21)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2016r (21)
                Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Jaworze złozone w 2015 r. (42)
            Plan Pracy Rady Miejskiej (8)
            Kluby Radnych Rady Miejskiej (2)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Petycje (1)
        Młodzieżowa Rada Miejska (0)
            Statut Młodzieżowej Rady Miasta (2)
            Uchwały (0)
            Sesje Rady (0)
            Komisje (0)
            Zawiadomienia - komunikaty (3)
        Rada Seniorów (2)
            Sesje (8)
            Protokoły Rady Seniorów (5)
    Burmistrz (0)
        Adres (1)
        Godziny pracy (1)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Oświadczenia majatkowe złożone w 2011 roku (1)
            Oświadczenia majątkowe złozone w 2015 roku (6)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku (32)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku (37)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku (1)
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku. (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy Jawor (2)
    Prawo miejscowe (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        VIII kadencja 2018-2023 (0)
            2018-2023 (1)
        VII kadencja 2014-2018 (0)
            rok 2018 (51)
            rok 2017 (90)
            rok 2016 (98)
            rok 2015 (101)
            rok 2014 (11)
        VI kadencja 2010-2014 (0)
            rok 2014 (43)
            rok 2013 (63)
            rok 2012 (66)
            rok 2011 (87)
            rok 2010 (13)
        V kadencja 2006-2010 (0)
            rok 2010 (54)
            rok 2009 (78)
            rok 2008 (65)
            rok 2007 (87)
            rok 2006 (18)
        IV kadencja 2002-2006 (0)
            rok 2006 (44)
            rok 2005 (81)
            rok 2004 (92)
            rok 2003 (115)
            rok 2002 (29)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora (0)
            VIII kadencja 2018-2023 (0)
                2022 (88)
                2021 (216)
                2020 (237)
                2019 (186)
                2018 (26)
            VII kadencja 2014-2018 (0)
                rok 2018 (200)
                rok 2017 (286)
                rok 2016 (224)
                rok 2015 (291)
                rok 2014 (15)
            VI kadencja 2010-2014 (0)
                rok 2014 (74)
                rok 2013 (76)
                rok 2012 (77)
                rok 2011 (74)
                rok 2010 (10)
            V kadencja 2006-2010 (0)
                rok 2010 (49)
                rok 2009 (67)
                rok 2008 (61)
                rok 2007 (67)
                rok 2006 (3)
            IV kadencja 2002-2006 (0)
                rok 2006 (55)
                rok 2005 (63)
                rok 2004 (56)
                rok 2003 (64)
                rok 2002 (10)
    Prawo w internecie (1)

Majątek Gminy Jawor
    Udziały w spółkach (5)
    Umorzenia i zwolnienia (32)
    Budżet (0)
        Projekty budżetu (1)
        Budżet gminy (1)
    Informacje o stanie mienia (2)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania budżetowe (0)
            Sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu (6)
            Opinie do sprawozdań (0)
            RB-Z i Rb-NDS (0)
                Sprawozdanie RB-Z, RB-NDS 2022r. (2)
                Sprawozdanie RB-Z, RB-NDS 2021r. (8)
                Sprawozdanie RB-Z, RB-NDS 2020r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2019r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2018r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2017r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2016r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2015r. (8)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2014r. (1)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2013r. (1)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2012r. (1)
                Sprawozdania RB-Z, RB-NDS 2011r. (8)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Gmina Jawor (0)
                2018 (6)
                2019 (4)
                2020 (4)
                2021 (4)
            Urząd Miejski (0)
                2018 (4)
                2019 (4)
                2020 (4)
                2021 (4)
    Sprzedaż (0)
        Sprzedaż 2022 (0)
            GN.6840.1.16.2020.2021.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 22 marca 2022 r. (2)
            GN.6840.1.17.2020.2021.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 22 marca 2022 r. (2)
            GN.6840.1.18.2020.2021.2022 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 stycznia 2022 r. (2)
        Sprzedaż 2021 (0)
            GN.6840.1.14.2021 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 stycznia 2021 r. (3)
            GN.6840.1.15.2020 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 lutego 2021 r. (2)
            GN.6840.1.16.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 stycznia 2021 r. (2)
            GN.6840.1.17.2021 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 stycznia 2021 r. (2)
            GN.6840.1.18.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 lutego 2021 r. (2)
            GN.6840.1.19.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 stycznia 2021 r (2)
            GN.6840.1.20.2020.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30 kwietnia 2021r. (2)
            GN.6840.1.21.2021 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5 lipca 2021 r. (2)
            Rokowania I (2)
            GN.6840.1.15.2020.2021 - III OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 28 lipca 2021 r. (2)
            GN.6840.1.8.2021 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 28 lipca 2021 r. (2)
            GN.6840.1.9.2021 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 28 lipca 2021 r. (2)
            GN.6840.1.21.2021 - II OGŁOSZENIE O PRZETARGU (2)
            GN.6840.1.9.2021 - II OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 października 2021 r. (2)
            GN.6840.1.8.2021 - II OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 października 2021 r. (2)
            Rokowania II (2)
            GN.6840.1.17.2020.2021 O - I GŁOSZENIE O PRZETARGU (2)
            GN.6840.1.16.2020.2021 - I OGŁOSZENIE O PRZETARGU (2)
        Sprzedaż 2020 (23)
        Sprzedaż 2019 (13)
        Sprzedaż 2018 (4)
        Sprzedaż 2017 (6)
        Sprzedaż 2016 (13)
        Sprzedaż 2015 (12)
    Pomniki przyrody (1)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
    Zarządzenia (1)
        2018 (0)
        2019 (1)
        2020 (0)
    Nabór pracowników (0)
        2018 (0)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalisty ds. kadrowo-płacowych - 24.08.2018r. (3)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalisty ds. kadrowo-płacowych - 09.08.2018r. (2)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE Specjalisty ds. kadrowo-płacowych (3)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego. (3)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. księgowości (3)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor do spraw fakturowania i rozliczeń (3)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalisty ds. kadrowo-płacowych (3)
        2019 (0)
            Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalista - majster gospodarki wodno - ściekowej (2 wakaty) (2)
            Kierownik Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w jaworze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i komputeryzacji (2)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor w dziale technicznym i utrzymania ruchu (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i komputeryzacji (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalista - majster gospodarki wodno – ściekowej (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kasjer (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor w dziale technicznym i utrzymania ruchu (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i komputeryzacji (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR - LABORANT (2)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalista - majster gospodarki wodno - ściekowej (3)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE LABORANT (3)
        2020 (0)
            KP.2110.1.2020 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor w dziale technicznym i utrzymania ruchu (3)
            KP.2110.2.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor w dziale technicznym i utrzymania ruchu (3)
            KP.2110.3.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista w dziale technicznym i utrzymania ruchu (3)
            KP.2110.4.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Młodszy referent ds. informatyki (3)
            KP.2110.05.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KASJER (3)
            KP.2110.06.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.07.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA i BADAŃ LABORATORYJNYCH (2)
            KP.2110.08.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT DS. ZAOPATRZENIA (3)
            KP.2110.09.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Jaworze OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. kadrowo - płacowych (3)
            KP.2110.10.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.11.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.12.2020 KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.13.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.14.2020 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (3)
            KP.2110.15.2020 KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA i BADAŃ LABORATORYJNYCH (3)
        2021 (0)
            KP.2110.01.2021 - KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY (2)
            KP.2110.02.2021 KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY (3)
            KP.2110.03.2021 Kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. fakturowania i rozliczeń (3)
        2022 (0)
            KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. FAKTUROWANIA I ROZLICZEŃ (1)
    Załatwianie spraw (4)
    Informacje (2)
    Zamówienia publiczne (0)
        2018 r. (4)
        2019 r. (0)
            ZP.1.2019 - „Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków k/Małuszowa, zdeponowanych na trzech lagunach osadowych” (3)
        2020 (0)
            ZP.1.2020 - „Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków k/Małuszowa, zdeponowanych na trzech lagunach osadowych” (3)
            ZP.2.2020 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Wojska Polskiego w Jaworze (6)
            ZP.3.2020 - „Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji” (3)
            ZP.4.2020 - „Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanalizacji” (4)
        2021 (0)
            ZP.1.2021 - "Wywóz i zagospodarowanieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowycho kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni ścieków k/ Małuszowa" (2)
            ZP.2.2021 - "Wywóz i zagospodarowanieustabilizowanych komunalnych osadów ściekowycho kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni ścieków k/ Małuszowa" (5)

"INWESTYCJE" sp. z o.o.
    Kontakt i dane adresowe (1)
    Aktualności (1)
    Zarządzenia (0)
        2020 (1)
    Uchwały (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        2021 (0)
            ZP.1.2021 - "Budowa ul. Rzeckiego w Jaworze" (5)
            ZP.2.2021 - Dostawa paliw płynnych (4)
        2022 (1)

Ogłoszenia
    Aktualności (75)
    Zamówienia publiczne (1)
       

Platforma Zakupowa

(0)
        Ogłoszenia w 2022r. (0)
            ZP.271.1.2022 - Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze (1)
            ZP.271.3.2022 - Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „mikrobus”, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (1)
            ZP.271.4.2022 - Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenia w 2010r. (0)
                2010-02-12 - Przebudowa ulicy Moniuszki w Jaworze (6)
            Ogłoszenia w 2011r. (0)
                Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A (1)
                Realizacja zajęć dodatkowych w szkole podstawowej (4)
                Realizacja zajęć dodatkowych w szkole podstawowej na terenie Gminy Jawor (3)
                Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza w Jaworze (6)
                Obsługa bankowa budżetu Gminy Jawor na lata 2012-2015 (5)
                Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2011/2012 (4)
                Wywóz odpadów komunalnych oraz skratek i zawartości piaskowników z obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Jaworze (4)
                2011-09-26 Realizacja zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych (6)
                Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze (1)
                Wymiana zużytych i uszkodzonych słupów oraz opraw ... (8)
                Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza w Jaworze (3)
                Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego do oddzielania frakcji biodegradowalnej od zmieszanych odpadów komunalnych (5)
                Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami - zamówienie w trybie z wolnej ręki (1)
                Wykonanie infrastruktury sieciowej oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na terenie miasta Jawor (8)
                Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu (6)
                Wykonanie infrastruktury sieciowej oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na terenie miasta Jawor (3)
                Organizacja sceny głównej wraz z częścią artystyczną imprezy plenerowej pn. Międzynarodowe Targi Chleba na Ośrodku Wypoczynkowym Jawornik w Jaworze (4)
                2011-03-14 - Dostawa materiałów hydraulicznych do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. (6)
                2011-03-07 - Remont cząstkowy dróg gminnych (5)
                Wykonanie sieci wodociągowej od ul. Wrocławskiej do ul. Żwirowej (4)
                2011-02-21 - Usługa serwisu oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Jawor. (5)
                2011-01-25 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na sukcesywnym zakupie przez Zamawiającego paliwa dla (6)
                2011-01-13 - Wywóz odpadów komunalnych oraz skratek i zawartości piaskowników z obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w (4)
                Budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze - roboty dodatkowe. (1)
            Ogłoszenia w 2012r. (0)
                2012-12-13 Jawor: Sprawowanie stałej fizycznej ochrony mienia (4)
                2012-12-12 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (6)
                2012-12-12 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży (4)
                2012-12-04 Jawor: Świadczenie usług pocztowych (6)
                2012-11-29 Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (6)
                2012-10-18 Jawor: Uzupełnienie warstw filtracyjnych lagun osadowych (4)
                2012-10-15 Jawor: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy d (8)
                2012-10-01 Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2012/2013 (4)
                2012-09-11 Termomodernizacja budynku Rynek 38-42 (4)
                2012-09-10 Termomodernizacja budynku Rynek 25-29 (3)
                2012-09-07 Wymiana pokrycia dachowego obiektu przy ul. Armii Krajowej 10 (5)
                2012-08-10 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze (10)
                2012-08-09 Jawor: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (4)
                2012-08-09 Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne (4)
                2012-08-08 Monitoring miasta (4)
                Jawor: Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze (10)
                Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze (5)
                Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze (4)
                Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Ba (8)
                Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze (8)
                Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Jawor (4)
                Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Jawor (4)
                Remont cząstkowy dróg gminnych i chodników (5)
                Wywóz odpadów komunalnych oraz skratek i zawartości piaskowników (4)
            Ogłoszenia w 2013r. (0)
                2014-01-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogłoszenie z wolnej ręki (1)
                2013-12-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ogłoszenie z wolnej ręki (1)
                2013-12-05 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży (4)
                2013-12-05 Polska-Jawor: Usługi związane z odpadami -Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora (4)
                2013-10-31 Odbieranie odpadów z terenu miasta Jawora (11)
                2013-10-18 : Wywóz osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków (4)
                2013-09-18 Jawor: Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2013/2014, 2014/2015 (4)
                2013-09-13 Jawor: Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Bibliotek (5)
                2013-07-18 Jawor: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze (8)
                2013-06-12 Jawor: Odmulenie kolektorów Młynówki na długości 0,8 km w ramach zadania pn. Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprow (8)
                2013-06-07 Jawor: Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od posesji przy ul. Dworcowej 8 do posesji przy ul. Poniatowskiego (4)
                2013-05-29 Jawor: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (7)
                2013-05-21 Jawor: Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Ja (7)
                2013-05-08 Jawor: Dostawa materiałów hydraulicznych w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze do usuwania awarii wodoc (5)
                2013-04-11 Jawor: Dostawa materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych i materiałów hydraulicznych w roku 2013 (7)
                2013-03-26 Jawor: Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w ob (9)
                2013-03-15 Jawor: Odbiór odpadów komunalnych oraz skratek i zawartości piaskowników z obiektów administrowanych przez Urząd Miej (4)
                2013-03-14 Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami (7)
                2013-03-11 Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych i chodników (4)
                2013-02-13 Jawor: Realizacja zajęć dodatkowych w szkole podstawowej (4)
                2013-01-28 Jawor: Termomodernizacja budynku Rynek 25-29 (10)
                2013-01-18 Jawor: Dostawa paliw płynnych (7)
                2013-01-17 Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Jawor (4)
                2013-01-10 Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. (1)
                2013-01-04 -Jawor: Realizacja zajęć dodatkowych w szkole podstawowej na terenie Gminy Jawor (5)
            Ogłoszenia w 2014r. (0)
                2014-12-05 Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (8)
                2014-08-14 Jawor: Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego (4)
                2014-08-01Jawor: Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworze (5)
                2014-06-27 Jawor: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu przy Szkole Podstawowej Nr (6)
                2014-06-13 Jawor: Przebudowa nawierzchni drogi nr 110576D ul. Żwirowa w Jaworze (4)
                2014-06-06 Jawor: Modernizacja chodników Numer ogłoszenia: 105551 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (4)
                2014-04-25 Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami-roboty dodatkowe (1)
                2014-03-25 Jawor: Modernizacja chodników (10)
                2014-03-04 Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych (4)
                2014-02-28 Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych (5)
                2014-02-20 Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego (5)
                2014-02-11 Jawor: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka (8)
                2014-01-22 Jawor: Świadczenie usług pocztowych (4)
            Ogłoszenia w 2015r. (0)
                ZP.271.17.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A." - postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki (1)
                ZP.271.15.2015-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Wykonywanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług" (1)
                ZP.271.16.2015 - "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi krajowej nr 3 na odcinku od mostu nad rzeką Nysa Szalona do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Lubińską - roboty dodatkowe" (1)
                ZP.271.14.2015 - Jawor: "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora" (4)
                ZP.271.13.2015 - Jawor: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID) Numer ogłoszenia: 140355 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015 (2)
                ZP.271.12.2015 - Jawor: Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonach 2015/2016, 2016/2017 Numer ogłoszenia: 131147 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (3)
                ZP.271.11.2015 - Jawor: Przebudowa odnogi kanału Młynówki na odcinku od ul. Wiejskiej wzdłuż torów kolejowych oraz odmulenie kolektora Młynówki na odcinku od ul. Chopina do ul. Prostej (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.) Numer ogłoszenia: 117573 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 (4)
                ZP.271.10.2015-Jawor: Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby Urzędu Numer ogłoszenia: 117429 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 (3)
                zp.271.9.2015-Jawor: Przebudowa nawierzchni ulicy Cukrowniczej w Jaworze, działki nr 13/1 i 13/2, Obręb 1 Gospodarstwo Numer ogłoszenia: 110185 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (6)
                zp.271.8.2015-Jawor: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze (3)
                ZP.271.7.2015-Jawor: Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (3)
                ZP.271.6.2015-06-06-2015-Polska-Jawor: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2015/S 108-196677 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (4)
                ZP.271.5.2015-06-06-2015-Polska-Jawor: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2015/S 108-196678 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (2)
                2015-05-29 Jawor: Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż drogi krajowej nr 3 Numer ogłoszenia: 78859 - 2015 (3)
                2015-02-05 Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego Tauron (1)
                2015-01-23 Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego (5)
                2015-01-16 Jawor: Świadczenie usług pocztowych (7)
            Ogłoszenia w 2016r. (0)
                ZP.271.22.2016 - „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego” (4)
                ZP.271.21.2016 - "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jawor wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury" (6)
                ZP.271.19.2016 "Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego - część E " (3)
                ZP.271.18.2016 "Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (4)
                ZP.271.17.2016 "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego " (4)
                ZP.271.16.2016 "Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni Słowianka" (3)
                ZP.271.15.2016 "Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni Słowianka" (2)
                ZP.271.14.2016 - Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze (3)
                ZP.271.13.2016 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego (2)
                ZP.271.12.2016 Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej (3)
                ZP.271.11.2016 - Jawor: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego Numer ogłoszenia: 47643 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016 (3)
                ZP.271.10.2016 - Jawor: Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej (2)
                ZP.271.9.2016 - przetarg nieograniczony na "Remont cząstkowy dróg gminnych w 2016r." (3)
                ZP.271.8.2016 - Jawor: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID) (5)
                ZP.271.7.2016 - Jawor: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego (4)
                ZP.271.6.2016 - Jawor: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące realizowanego w ramach projektu Interreg V-A CZ-PL (Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa) (3)
                ZP.271.5.2016 - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej" (2)
                ZP.271.4.2016 - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” realizowanego w ramach projektu Interreg V-A CZ-PL (Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa (3)
                ZP.271.3.2016 - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego” (3)
                ZP.271.2.2016 - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze” (4)
                ZP.271.1.2016 - Jawor: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące, realizowanego w ramach projektu Interreg V-A CZ-PL (Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa) (2)
            Ogłoszenia w 2017r. (1)
                ZP.271.1.2017 - Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie (4)
                ZP.271.2.2017 - Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie (6)
                ZP.271.3.2017 - Remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 (4)
                ZP.271.4.2017 - Przetarg nieograniczony: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” - Zadanie nr II - Wykonanie dwóch rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej, kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ułożenie kabla światłowodowego (5)
                ZP.271.5.2017 - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Limanowskiego, Pl. Wolności, ul. Dąbrowskiego w ciągu drogi krajowej nr 3 (4)
                ZP.271.6.2017 - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”. (7)
                ZP.271.7.2017 - „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” (3)
                ZP.271.8.2017 - "Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworska 82 w Jaworze" (4)
                ZP.271.9.2017 - "Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze" (4)
                ZP.271.10.2017 - "Modernizacja chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - roboty budowlane " (5)
                ZP.271.11.2017 - "Przebudowa (rozbudowa) ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (6)
                ZP.271.12.2017 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Myśliborskiej (dz. nr 105/10, 105/15) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” (4)
                ZP.271.13.2017 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu letniego" (4)
                ZP.271.14.2017 - "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego" (9)
                ZP.271.15.2017 - "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora" (5)
                ZP.271.16.2017 - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (8)
                ZP.271.17.2017 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie miasta Jawora” (6)
                ZP.271.18.2017 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4” (4)
                ZP.271.19.2017 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Jawor" (3)
                ZP.271.20.2017 - „Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej” (3)
            Ogłoszenia w 2018r. (1)
                ZP.271.1.2018 - Przebudowa basenu letniego w Jaworze w ramach zadania "Basen Miejski" (6)
                ZP.271.2.2018 - "Termomodernizacja MOPS w Jaworze" (6)
                ZP.271.3.2018 - „Przebudowa basenu letniego w Jaworze w ramach zadania „Basen Miejski” (5)
                ZP.271.4.2018 - "Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej" (2)
                ZP.271.5.2018 - "Modernizacja chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe" (5)
                ZP.271.6.2018 - " Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej" (2)
                ZP.271.7.2018 - "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor” (7)
                ZP.271.8.2018 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor" (2)
                ZP.271.9.2018 - "Modernizacja chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe" (2)
                ZP.271.10.2018 - Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej (3)
                ZP.271.11.2018 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor (2)
                ZP.271.12.2018 - "Przebudowa basenu letniego w Jaworze w ramach zadania "Basen Miejski"" (4)
                ZP.271.13.2018 - "Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza - etap I" (2)
                ZP.271.14.2018 - "Modernizacja chodników oraz utwardzenia terenu pod miejsca postojowe" (4)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - Modernizacja chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (1)
                ZP.271.15.2018 - "Przebudowa ulicy Zagrodowej" (3)
                ZP.271.16.2018 - "Otwarte strefy aktywności OSA w Jaworze przy ul. Stalowej w ramach zadania „Modernizacja terenów zielonych”" (4)
                ZP.271.17.2018 - "Otwarte strefy aktywności OSA w Jaworze przy ul. Moniuszki 4 w ramach zadania „Modernizacja terenów zielonych”" (4)
                ZP.271.18.2018 - "Przebudowa basenu letniego w Jaworze w ramach zadania "Basen Miejski"" (5)
                ZP.271.19.2018 - "Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej" (4)
                ZP.271.20.2018 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor" (2)
                ZP.271.21.2018 - „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor” (2)
                ZP.271.22.2018 - Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza - etap I (3)
                ZP.271.23.2018 - "Przebudowa basenu letniego w Jaworze w ramach zadania „Basen Miejski”" (13)
                ZP.271.24.2018 - "Przebudowa ulicy Zagrodowej" (3)
                ZP.271.25.2018 - „Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej” (2)
                ZP.271.26.2018 - „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” (5)
                ZP.271.27.2018 - "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor" (2)
                ZP.271.28.2018 - "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor" (2)
                ZP.271.29.2018 - "Otwarte strefy aktywności OSA" w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 82 w ramach zadania "Modernizacja terenów zielonych" (2)
                ZP.271.30.2018 - "Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza- etap I" (3)
                ZP.271.31.2018 - "Otwarte strefy aktywności OSA w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 82 w ramach zadania „Modernizacja terenów zielonych”" (1)
                ZP.271.32.2018 - "Przebudowa ulicy Zagrodowej" (4)
                ZP.271.33.2018 - "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej"” (6)
                ZP.271.34.2018 - "Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Jawor wraz z Jednostkami Organizacyjnymi, Instytucjami Kultury i Zakładami Budżetowymi oraz Jednostką OSP" (9)
            Ogłoszenia w 2019r. (1)
                ZP.271.1.2019 - "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej"" (5)
                ZP.271.2.2019 - „Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej” (3)
                ZP.271.3.2019 - „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor” (2)
                ZP.271.4.2019 - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor (2)
                ZP.271.5.2019 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Jawor” CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. (2)
                ZP.271.6.2019 - „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej w Jaworze” (3)
                ZP.271.7.2019 - „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Staszica w Jaworze” (2)
                ZP.271.8.2019 - Dot. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Jawor” CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. CZĘŚĆ 3: „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 do km 1+263 w m. Jawor”. (5)
                ZP.271.9.2019 - "Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze" (5)
                ZP.271.10.2019 - „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej/Reja w Jaworze” (4)
                ZP.271.11.2019 - „Zimowe Utrzymanie Dróg Miejskich w sezonie 2019/2020, 2020/2021” (5)
                ZP.271.12.2019 - „Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze” (3)
                ZP.271.13.2019 - „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”. (4)
                ZP.271.14.2019 - "Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze" (4)
            Ogłoszenia w 2020r. (1)
                ZP.271.1.2020 - „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1” (5)
                ZP.271.2.2020 - „Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego”. (5)
                ZP.271.3.2020 - „Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego". (4)
                ZP.271.4.2020 - „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” (4)
                ZP.271.5.2020 - "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW” w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (13)
                ZP.271.6.2020 - „Remont cząstkowy dróg gminnych” (4)
                ZP.271.7.2020 - „Przebudowa ulicy Struga od ulicy Mickiewicza do ulicy Głuchej” w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor”. (4)
                ZP.271.8.2020 - Modernizacja chodnika przy ulicy Struga w Jaworze w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” (3)
                ZP.271.9.2020 - „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” (3)
                ZP.271.10.2020 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów” w ramach zadania pn.: „modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (7)
                ZP.271.11.2020 - "Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Jaworze” w ramach zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor” (6)
                ZP.271.12.2020 - „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” (3)
                ZP.271.13.2020 - Modernizacja nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki w Jaworze w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe” (4)
                ZP.271.14.2020 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi– ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0+155 – II etap (5)
                ZP.271.15.2020 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Jawor na lata 2021-2025 (6)
                ZP.271.16.2020 - „Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze, fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego” - realizowane w ramach zadania: Zakup autobusów (5)
                ZP.271.17.2020 - „Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Gminy Jawor wraz z Jednostkami Organizacyjnymi, Instytucjami Kultury i Zakładami Budżetowymi oraz Jednostką OSP”. (6)
            Ogłoszenia w 2021r. (1)
                ZP.271.1.2021 - Remont cząstkowy dróg gminnych w 2021 r. (4)
                ZP.271.2.2021 - „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze” (8)
                ZP.271.3.2021 - Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze (7)
                ZP.271.4.2021 - „Budowa ul. Rzeckiego w Jaworze” (7)
                ZP.271.5.2021 - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze (4)
                ZP.271.6.2021 - Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze (1)
                ZP.271.7.2021 - Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze (1)
                ZP.271.8.2021 - Zimowe utrzymanie dróg (1)
                ZP.271.9.2021 - Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego (1)
                ZP.271.10.2021 - Rozbudowa cmentarza komunalnego (1)
                ZP.271.11.2021 - Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego (1)
                ZP.271.12.2021 - Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze (1)
                ZP.271.13.2021 - Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2021/2022 (1)
                ZP.271.14.2021 - Zakup i dostawa autobusu realizowana w ramach zadania: „zakup autobusów” (1)
                ZP.271.15.2021 - Rozbudowa cmentarza komunalnego (1)
                ZP.271.16.2021 - Remont cząstkowy dróg gminnych w 2021 r. (1)
                ZP.271.17.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora (1)
                ZP.271.18.2021 - Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze (1)
                ZP.271.19.2021 - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        Ogłoszenia w 2022 r. (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Jaworze" (5)
            Zaproszenie do złożenia oferty na promocję w mediach elektronicznych w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych" (3)
            2. Zaproszenie do złożenia oferty na promocję w mediach elektronicznych w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych" (2)
            Gmina Jawor zaprasza do złożenia oferty na zapytanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego (2)
            Zapraszenie do złożenia oferty na zapytanie pn.: "Produkcja filmu promocyjnego" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Mickiewicza w Jaworze" (1)
        Ogłoszenia w 2021r. (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze i zapewnienie im opieki" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. : Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany; Wielkoformatowa gra „Zgadnij kim jestem” (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Jaworze” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację aplikacji IT do projektu "Modernizacja systemów grzewczych..." dla Gminy Jawor (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Wykonanie strony internetowej w trzech wersjach językowych" w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 — Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawor" (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty na zakup zestawu prezentacyjnego: projektor, laser do wyświetlania loga lub napisów na stoisku lub na sali konferencyjnej, monitor (W ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”) (2)
            Zaproszenie do składania ofert na udzielenie dostępu do Serwisu e-usług wspierającego zarządzanie projektem grantowym, wniosków składanych przez Grantobiorców... (4)
            Zaproszenie do składania ofert na na realizację zadań pod nazwą Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, Obręb Stare Miasto". (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Fabryka siły – Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole. Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka 387, Obręb Stare Miasto" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany" (2)
            II Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, Obręb Stare Miasto" (2)
            II Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą "Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany" (2)
            III Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 1324 Obręb Łany (2)
            IV Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą: Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (1)
            V Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań pod nazwą: Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (1)
            Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze i zapewnienie im opieki”. (2)
        Ogłoszenia w 2020 r. (0)
            Zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania na "ZAKUP SPRZĘTU DO ZDALNEGO NAUCZANIA" - Laptopy i Modemy (3)
            Zaproszenia do złożenia oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Jaworze. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty ns wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturowo-edukacyjną”. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturowo-edukacyjną”. (2)
            Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie zadania pn. "Monitoring wizyjny składowiska odpadów" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawor (1)
            Zaproszenie do złozenia oferty na wykonanie zadania „Zakup sprzętu do zdalnego nauczania” - LAPTOPY (2)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w miejscowości Jawor w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze" (3)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi związanej ze sporządzeniem audytów uproszczonych w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”. (2)
            Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jawor (3)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla potrzeb Gminy Jawor (2)
            Zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Jawor (WiFi4EU) (1)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor. (2)
            Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jawor - ponowne (2)
            Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie Jawora - ul. Wrocławska i Wyszyńskiego. (2)
            Zaproszenie do składania ofert dostarczeniu i montażu tablic edukacyjnych na stelażu drewnianym oraz innych elementów oraz na wykonaniu, dostarczeniu i montażu nasadzeń, łąki kwietnej oraz innych elementów (2)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi marketingowej w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” (2)
            Zapraszenie do składania ofert w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”Zapraszenie do złożenia oferty w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na zakup zestawu prezentacyjnego: projektor, laser do wyświetlania loga lub napisów na stoisku lub na sali konferencyjnej, telebimu/ów. (2)
        Ogłoszenia w 2019 r. (0)
            Zaproszenia do złożenia oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Jaworze. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usług reklamowych, poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 40 rowerach wchodzących w skład Systemu Roweru Publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Miasta Jawora dla potrzeb turystów i mieszkańców. (2)
            Zaproszenie do słozenia oferty na realizację zadania pn.:„Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Jawora oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami Jawora na lata 2019 - 2022” (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na dostawaę wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli -sukcesem szkół w Gminie Jawor”. (4)
            Zaproszenie do składania ofert - Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” (4)
            Zapraszenie do złożenia oferty na realizację zadania - ,,Szkolenia dla nauczycieli" w ramach projektu "Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor" (2)
            Zaproszenie do skaładania ofert - ",Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu” w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” (2)
            Zaproszenie do składania ofert - "Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw" (2)
            Zaproszenie do skłądania ofert na realizację zadania pn. ,,Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw" (3)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej” w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” (2)
            Zaproszenie do skłądania ofert na realizację zadania pn. ,,Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw" (2)
            Zaproszenie do składania ofert dla zadania „Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania uczczenia obchodów zwiazanych z trzydziestoleciem powstania Związku Sybiraków. (1)
            Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jawor (3)
            Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 (1)
        Ogłoszenia w 2018 r. (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych Miasta Jawora. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na audyt finansowy (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na audyt finansowy (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Jawor" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze” (2)
            Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro (2)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania "Nocleg i wyżywienie w Jakuszycach" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na transport polskich uczestników kursu rowerowego i narciarskiego w związku z realizacją projektu pn. "wspólne góry - wspólna jazda" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze” (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawor (1)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania "Nocleg i wyżywienie w Jakuszycach" (2)
            Zaproszenia do złożenia oferty na "Wypożyczenie rowerów górskich dla dzieci w wieku 12-13 lat wraz z kaskami" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na transport uczestników kursu rowerowego i narciarskiego w związku z realizacją projektu pn. „Wspólne góry – wspólna jazda" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na dostosowanie pomieszczeń - remont sali przedszkolnej wraz z zamontowaniem wyposarzenia łazienki w ramach projektu "Nowa grupa przedszkolna i zoszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu (5)
            Zaproszenie do składania ofert na wypożyczanie nartorolek terenowych (1)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie" (3)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu" w ramach projektu "Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor"-unieważnione (2)
            Zaproszenie do składania oferty na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu" w ramach projektu "Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pt.: "Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor" (2)
            Zaproszenie do skłądania ofert na na realizację zadania pn. ,,Zakup i dostawa wyposażenia kuchni i sprzętu elektronicznego” w ramach projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pt.: „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania pt.: "Wypożyczenie 33 kompletów nart biegowych dla dzieci w wieku ok.13 lat oraz opiekunów" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pt.: "Usługa noclegowa w Szklarskiej Porębie" (2)
            Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla gminy Jawor (1)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - „Szkolenia dla nauczycieli” (2)
            Zaproszenie do składania ofert ma realizację zadania pn.: "Dostawa wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli -sukcesem szkół w Gminie Jawor”. (2)
            Zaproszenie do składania ofert ma realizację zadania pn.: "Dostawa wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli -sukcesem szkół w Gminie Jawor” 2018.12.21 (3)
        Ogłoszenia w 2017 r. (0)
            Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Jawor (1)
            Zaproszenie do składania ofert na usługę "Transport polskich uczestników kursu narciarskiego w zwiazku z realizacja projektu pn. "znowu Razem"". (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.. „Nocleg i wyżywienie w Jakuszycach”. (2)
            Zaproszenie do składania ofert - wykonanie elementów niezbędnych do promocji projektu dla projektu p.n.: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” (2)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie filmu promocyjnego ze spotkania przedstawicieli miast partnerskich podczas Święta Chleba i Piernika w dn. 25-27.08.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rozwijanie współpracy interkulturowej miedzy Jaworem a Niesky” przy użyciu bezzałogowej platformy latającej. (3)
            Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych do promocji spotkania przedstawicieli miast partnerskich podczas Święta Chleba i Piernika w dn. 25-27.08.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rozwijanie współpracy interkulturowej miedzy Jaworem a Niesky”. (2)
            Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: ”Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zdeponowanych na trzech lagunach osadowych na Oczyszczalni ścieków w Małuszowie”. (2)
            Zaproszenie do składania ofert na dostawę Internetu wraz z serwisem sieci i sprzętu komputerowego w tym oprogramowania w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zdeponowanych na dwóch lagunach osadowych na Oczyszczalni ścieków w Małuszowie". (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zdeponowanych na dwóch lagunach osadowych na Oczyszczalni ścieków w Małuszowie". (2)
        Ogłoszenia w 2016 r. (0)
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - EU.271.20.2016 (2)
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY do złożenia oferty handlowej na: "Leasing operacyjny samochodu osobowego bez wpłaty wstępnej". (1)
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ - na realizację zadania pn.: ”Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zdeponowanych na trzech lagunach osadowych na Oczyszczalni ścieków w Małuszowie”. (2)
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jawor na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 r. oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko -Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2015 (2)
            EU.271.3.2016 - Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na przygotowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”. (2)
        Ogłoszenia w 2015 r. (0)
            EU.271.1.2015-Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na przygotowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu pod nazwą: „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie” (2)
            OR.2630.1.2015-Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym” (3)
            OR.2600.278.2015 - Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie Systemu Informacji Wizualnej Biura Obsługi Klienta” (1)
            OR.2600.266.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie Systemu Informacji Wizualnej Biura Obsługi Interesantów” (2)
            2015-09-03-Gmina Jawor zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Inwentaryzacja zadrzewienia ................ (4)
            2015-08-19 - Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych zdeponowanych na trzech lagunach osadowych na Oczyszczalni ścieków w Małuszowie" (2)
            2015-07-01-opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia i audytu energetycznego budynku przy ul. Kwiatowej 15 w Jaworze (2)
            2015-03-04 wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych dla potrzeb promocji miasta Jawor. (3)
        Ogłoszenia w 2014 r. (0)
            2014-12-15 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie 33 zestawów komputerowych biurkowych oraz 2 komputerów przen (4)
            2014-11-03 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekow (3)
            2014-11-03 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjn (3)
            2014-10-28-Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjn (3)
            2014-10-14 - Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego (4)
            2014-09-19 - Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie 33 zestawów komputerowych biurkowych oraz 2 komputerów prz (4)
            2014-09-18 - Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na dostawę Internetu wraz z serwisem sieci i sprzętu komputerowego w tym o (3)
            2014-08-12 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy pamiątkowej (3)
            2014-07-03-Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Internet szansą (3)
            2014-06-09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - GMINA JAWOR" (3)
            2014-03-31 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy pamiątkowej (3)
            2014-03-17- Wykonanie, dostawa i montaż dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. "Rewaloryzacja Parku Miej (3)
            2014-03-14 Gmin Jawor - Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową (3)
            2014-03-12 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy pamiątkowej (4)
            2014-02-17 Gmina Jawor - Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wy (3)
            2014-02-05 Gmina Jawor - zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "USŁUGI TŁUMACZENIOWE". (3)
            2014-02-05 Gmina Jawor -zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. „Transport polskich uczestników kursu na (3)
            2014-01-09 Druk gazety "Kurier Jaworski" (3)
        Ogłoszenia w 2013 r. (3)
            2013-11-04 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy (3)
            2013-10-02 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: " (3)
            2013-09-10 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż 2 jednostronnych tablic (3)
            2013-08-05 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Termomodern (4)
            2013-06-26 Gmina Jawor zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi przesyłania SMS jako komunikatów internetowych (4)
            2013-05-21 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy (3)
            2013-05-15 Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie (2)
            2013-05-15 Usługa transportowa - transport grupy młodzieży - 19 osób wraz z opiekunami, biorącej udział w projekcie „Mogiłę prad (3)
            2013-05-08 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej (3)
            2013-04-25 pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych obej (3)
            2013-04-16 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania dotyczącego ewidencji, segregacji a także rozl (1)
            2013-04-09 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Termomodern (3)
            2013-03-27 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania dotyczącego ewidencji płatników i naliczania o (1)
            2013-03-18 Gmina Jawor zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania usługi transportowej "Transport grupy na spotk (2)
            2013-03-15 Gmina Jawor zaprasza do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem term (3)
            2013-06-26 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jawor na lata 2013 – 2016 (3)
            2013-02-14 Dostawa gadżetów reklamowych dla potrzeb promocji miasta (3)
            2013-01-23 Gmina Jawor - Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 zaprasza do złożenia oferty handlowej na w (2)
            2013-01-23 Gmina Jawor - Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie za (2)
            2013-01-18 Gmina Jawor- Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. "Transport grupy dzieci z Polski na spotkanie na stoku z dziećmi w Czechach" (3)
            2013-01-07 Gmina Jawor - Rynek 1, 59-400 Jawor, województwo Dolnośląskie, NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 zaprasza do złoże (3)
        Ogłoszenia w 2012 r. (0)
            2012-12-21-Opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Termomode (3)
            2012-11-30 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwustronnej tablicy informacyjne (3)
            2012-11-28 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjn (3)
            2012-11-21 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu (3)
            2012-10-22 Gmina Jawor zaprasza do składania ofert na wykonanie tablicy pamiątkowej (4)
            2012-10-11 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Rynek 38-42 (3)
            2012-10-11 Wykonanie tablicy - „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze” (3)
            2012-09-26 Wykonanie tablicy informacyjnej - wieża widokowa Zamku Piastowskiego w Jaworze (3)
            2012-09-20 Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej – jednostronnej (3)
            2012-09-05 Usługi tłumaczeniowe (3)
            2012-09-05 Wyżywienie uczestników spotkań nauczycieli, spotkań uczniów, catering podczas imprez w projekcie, wynajęcie dużej sal (3)
            2012-08-30 Przewóz uczestników wymiany dzieci - wyjazd polskich dzieci do Turnowa (3)
            2012-08-27 Wykonanie dwujęzycznego filmu instruktażowego o Multicentrum (3)
            2012-08-21-Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (3)
            2012-08-08 Wykonanie 3 tablic informacyjnych (3)
            2012-06-14 Opracowanie, wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla potrzeb promocji miasta. (3)
            2012-05-07 Przygotowanie do druku i drukowanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Gminy Jawor. (3)
            2012-04-03 Transport grupy na spotkanie organizowane w Berdyczowie (Berdychiv) (3)
            2012-03-20 Opracowanie, wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla potrzeb promocji miasta (3)
            2012-02-29 Transport grupy na spotkanie organizowane na terytorium Republiki Włoskiej (3)
            2012-02-24 Świadczenie usług poligraficznych – przygotowanie do druku i drukowanie materiałów wydawniczych dla potrzeb Gminy Jaw (4)
            2012-01-26 Zaproszenie do umieszczenia 2 artykułów w prasie lokalnej (3)
            2012-01-03 Zaproszenie do składania ofert (2)
        Ogłoszenia w 2011r. (0)
            2011-12-30 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-12-09 Zaproszenie do składania ofert (2)
            2011-11-25 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-10-10 Zaproszenie do składania ofert (2)
            2011-09-19 Zaproszenie do składania ofert (2)
            2011-09-09 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-08-02 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-07-21 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-07-21 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-07-21 Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-07-13 - Zaproszenie do składania ofert (3)
            2011-07-08 - Zaproszenie do składania ofert (2)
            2011-03-14 - Usługi tłumaczeniowe (1)
            2011-02-28 - Przygotowanie i realizacja programu wymiany wiosennej polsko-czeskich dzieci w wieku 12-13 lat (1)
            2011-01-18 - Transport grupy na spotkania organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej (1)
            2011-02-25 - Wykonanie materiałów promocyjnych (2)
        Ogłoszenia w 2010r. (0)
            2010-11-05 - opracowanie , wykonanie , dostawa i montaż tablicy pamiątkowej dla Gminy Jawor w ramach realizowanego projektu ... (2)
    Nabór pracowników (0)
        2021 (0)
            OR.2110.1.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE Podinspektor ds. inwestycji, Referat Gospodarki Komunalnej (3)
            OR.2110.2.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE - Podinspektor ds. dróg, Referat Gospodarki Komunalnej (2)
            OR.2110.3.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE - Podinspektor ds. dróg, Referat Gospodarki Komunalnej (3)
            OR.2110.4.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE - Podinspektor ds. dróg, Referat Gospodarki Komunalnej (1)
            OR.2110.5.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE - Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej (3)
            OR.2110.6.2021 - OGŁOSZENIE O NABORZE - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (3)
            Konkurs na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze (2)
            OR.2110.7.2021 - OGŁOSZENIE O NABORZE Podinspektor ds. inwestycji, Referat Gospodarki Komunalnej (2)
            II Konkurs na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej w Jaworze (2)
            OR.2110.8.2021 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze (3)
            OR.2110.9.2021 - OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze Inspektor ds. zamówień publicznych (3)
        2020 (0)
            OR.2110.1.2020 - OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Referent w Wydziale Podatkowym i Windykacji Należności (3)
            OR.2110.2.2020 - OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich (3)
            OR.2110.3.2020 - OGŁOSZENIE O NABORZE: Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze (3)
            OR.2110.4.2020 - OGŁOSZENIE O NABORZE Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze - Audytor Wewnętrzny (3)
        2019 (0)
            OR.2110.1.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami (3)
            OR.2110.2.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (3)
            OR.2110.3.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Podinspektor ds. dróg, Referat Gospodarki Komunalnej (2)
            OR.2110.4.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Podinspektor ds. inwestycji, Referat Gospodarki Komunalnej (2)
            OR.2110.5.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze Podinspektor ds. inwestycji, Referat Gospodarki Komunalnej (2)
            OR.2110.6.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Podinspektor w Wydziale Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (3)
            OR.2110.7.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Podinspektor, Referat Gospodarki Komunalnej (3)
            OR.2110.8.2019 - Burmistrz Miasta Jawora ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy-urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jaworze z siedzibą przy ul. Rynek 1 Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Jaworze (2)
        2018 (0)
            OR.2110.1.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (2)
            OR.2110.2.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.3.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Audytor wewnętrzny ( pół etatu) w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1, 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.4.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (2)
            OR.2110.5.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. dróg Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 , 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.6.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista - majster gospodarki wodno - ściekowej w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.7.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze (3)
            OR.2110.1.8.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze (3)
            OR.2110.9.2018 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
        2017 (0)
            OR.2110.1.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.2.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE samodzielny referent ds. ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.3.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kasjer Wydział Podatkowy i Windykacji Należności w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.4.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.5.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (2)
            UMOWA W ZASTĘPSTWO - BURMISTRZ MIASTA JAWORA poszukuje osoby do pracy, w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika na stanowisku urzędniczym Podinspektor samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (1)
            OR.2110.6.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Główny specjalista ds. zamówień publicznych samodzielne stanowisko ds. zmówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.7.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 , 59-400 Jawor (3)
            OR.2110.8.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (2)
            OR.2110.9.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent Wydział Podatkowy i Windykacji Należności w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (3)
            Burmistrz Miasta Jawora ogłaszakonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (1)
            OR.2110.10.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 , 59-400 Jawor (2)
            OR.2110.11.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (2)
            OR.2110.12.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.13.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.14.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. budowlanych Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 ,59-400 Jawor (2)
            OR.2110.15.2017 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1, 59-400 Jawor (3)
        2016 (0)
            OR.2110.11.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Informatyk na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i komputeryzacji w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.10.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.9.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor ds. promocji w Wydziale Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.8.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE specjalista – majster gospodarki wodno – ściekowej w Referacie Wodociągów i Kanalizacji Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.7.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (3)
            OR.2110.6.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Samodzielny referent Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.5.2016 BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            OR.2110.4.2016 - BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
            OR.2110.3.2016 - BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Sekretarz Gminy Jawor (3)
            BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Jaworze (2)
            BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
        2015 (0)
            BURMISTRZ MIASTA JAWORA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze - 29-05-2015r. (3)
            KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE (2)
            Podinspektor Wydział Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Jaworze Rynek 1 (3)
            Burmistrz Miasta Jawora ogłasza nabór na wolsne stanowisko urzędnicze Dyrektor Zarządu Lokalami Komunalnymi w Jaworze (3)
            Burmistrz Miasta Jawora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk (3)
            Burmistrz Miasta Jawora ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze (3)
            Burmistrz Miasta Jawora ogłasza Konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaworze z siedzibą ul. Klasztorna 6 w Jaworze (1)
        2014 (0)
            Konkurs na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Bhp w Urzędzie Miejskim w Jaworze (4)
        2013 (0)
            Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaworze (1)
        2012 (0)
            Podinspektor w Urzędzie Miejskim w Jaworze - II nabór (3)
            Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaworze (2)
            Podinspektor w Urzędzie Miejskim w Jaworze (3)
        2011 (0)
            Podinspektor w Wydziale Funduszy Europejskich UM w Jaworze (2)
            Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworze przy ul. Moniuszki 4 (2)
            Inspektor na samodzielnym stanowisku ds. kontroli zarządczej i szacowania ryzyka (3)
    Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Elektroniczne plany miejscowe (1)
        Ogłoszenia i obwieszczenia (0)
            2015 (6)
            2016 (8)
            2017 (7)
            2018 (2)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (3)
        Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Burmistrza Miasta Jawora (0)
            2015 (3)
            2016 (5)
            2017 (4)
            2018 (2)
            2020 (1)
            2021 (2)
    Ochrona środowiska (1)
        Postępowania - ogłoszenia (0)
            2015 (8)
            2016 (21)
            2017 (27)
            2018 (26)
            2019 (11)
            2020 (6)
            2021 (4)
            2022 (3)
        Komunikaty (0)
            2018 (2)
            2019 (1)
            2020 (2)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (5)
    RODZINA 500+ (0)
        Ogólnopolskie materiały informacyjne o programie „Rodzina 500+” (1)
        Informacje o programie „Rodzina 500+” dla mieszkańców Jawora. Co? Gdzie? Kiedy? (1)
            FORMULARZE A DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE OD 01.10.2017 R. DO 30.09.2018 R (1)
            FORMULARZE B DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE OD 01.08.2017 R DO 30.09.2017 R (1)
            FORMULARZ C DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE DO 31.07.2017 R. (1)
    Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy (0)
        2019 (1)

Urząd Miejski
    Regulamin organizacyjny (1)
    Godziny pracy (1)
        Wydziały Urzędu Miejskiego (1)
    Załatwianie spraw (0)
        PROGRAM ANTYWIRUS - FORMULARZE (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (USC) (0)
            Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń (1)
            Zawarcie związku małżeńskiego (1)
            Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
            Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (1)
            Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (1)
            Wpisanie do aktu małżeństwa wyroku rozwodowego orzeczonego w sądzie zagranicznym (1)
            Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (1)
            Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka (1)
            Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest jego ojcem (1)
            Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (1)
            Sprostowanie oraz uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego (1)
            Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym (1)
            Zgłoszenie zgonu (1)
        Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia (OK) (0)
            Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych (1)
            Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (1)
            Awans zawodowy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (0)
            Prowadzenie czynności związanych ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego (0)
            Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Jawora za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze (1)
            Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
            Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia (3)
            Pomoc materialna dla uczniów - zasiłek szkolny (0)
            Stypendia Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowoych i gimnazjalnych (2)
        Wydział Spraw Obywatelskich (SO) (16)
        Gospodarka Komunalna i Działalność Gospodarcza (GK) (0)
            Alkohol - wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
            Alkohol - wydanie zezwolenia na sprzedaż - lokale gastronomiczne (1)
            Ewidencja działalności gospodarczej (1)
            Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (1)
            Zajęcie pasa drogowego (1)
            Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (1)
            Zezwolenie na budowę, przebudowę zjazdu (1)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (1)
        Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (GN) (17)
        Kadry, Oświadczenia Majątkowe (OR) (2)
        Podatki i Opłaty Lokalne (FN) (0)
            INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (2)
        Wydział Księgowości Urzędu (KS) (0)
            Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (1)
        Referat (GO) - Informacje, Deklaracje, Instrukcje, Wzory (0)
            Obowiązujące deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4)
            Sprawozdania (14)
            Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (7)
        Referat Świadczeń (3)
        Ochrona Środowiska (2)
    Opłaty skarbowe (2)
    Rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr Instytucji Kultury (4)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Jawor (1)
        Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Jawor (1)
    Archiwa (0)
    Druki (2)
    Kontrole zewnętrzne (0)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2014 r. (9)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2015 r. (16)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2016 r. (6)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2017 r. (2)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2018 r. (1)
        Wykaz Kontroli Zewnętrznych w 2019 r. (1)
    Kontrole wewnętrzne (0)
    Kontrola zarządcza (0)
        2015 (1)
    Statut Urzędu Miejskiego (1)
    Petycje (0)
        Rada Miejska (0)
            2016 r. (1)
            2017 r. (1)
            2018 r. (1)
            2019 r. (0)
                RM.0004.223.19 - Petycja w sprawie zakazu występów cyrkom ze zwierzętami (1)
                RM.0012.8.4.12.2019 -Petycja w sprawie zakazu występów cyrków z udziałem zwierząt (1)
                RM.0004-6.07.2019 - Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa (2)
            2020 r. (6)
            2021 r. (0)
            2022 r. (1)
        Burmistrz Miasta (0)
            2016 (0)
                Petycja Nr OR.152.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dotycząca wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa Dolnoślaskiego. (2)
                Petycja Nr OR.152.2.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku dotycząca utworzenia przez Kierownika JST-"biblioteczki samorządowca" (2)
                Petycja Nr OR.152.3.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotycząca poprawy stanu dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy ul.Krzywoustego w Jaworze (2)
                Petycja Nr OR.152.4.2016 z dnia 15-04-2016 dot. efektywności energetycznej (2)
                Petycja nr OR.152.5.2016 z dnia 23 czerwca 2016 dot. efektywności energetycznej (2)
                Petycja Nr OR.152.6.2016 z dnia 3 października w sprawie III edycji Konkursu "Wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety" (2)
                Petycja Nr OR.152.7.2016 z dnia 26.09.2016r. dotycząca dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych". (2)
                Petycja Nr OR.152.8.2016 z dnia 08.08.2016 r. w sprawier archiwizacji materiałów dotyczących utrzymania czystości oraz zieleni na terenach publicznych (2)
                Petycja nr OR.152.9.2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czystsze Powietrze" (2)
                ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 (1)
            2017 (0)
                Petycja nr OR.152.1.2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie przywrócenia przejscia dla pieszych na ul. Rapackiego. (5)
                Petycja nr OR.152.2.2017 z dnia 30.03.2017 r w sprawie przywrócenia metody informowania mieszkańców gminy Jawor o prognozowanych zagrożeniach poprzez zamieszczanie informacji o nich na stronie internetowej i profilu facebook'owym Urzędu Miasta Jawora. (2)
                Petycja nr OR.152.3.2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego oraz odnowienia/odmalowania znaków poziomych na przejściach dla pieszych znajdujacych się na terenie miasta Jawor (3)
                Petycja nr OR 152.4.2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie zamieszczenia informacji o aktualnej jakosci powietrza na facebookowym profilu Urzedu Miasta Jawora. (2)
                Petycja nr OR.152.5.2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie kontroli stanu technicznego budynków podległych Zarządowi Lokalami Komunalnymi w Jaworze. (3)
                Petycja nr OR.152.6.2017 z dnia 10.04.2017 r. .w sprawie budowy parkingu przy ul. Dmowskiego 3. (3)
                Petycja nr OR.152.7.2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 (2)
                Petycja nr OR.152.8.2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie utworzenia w Jaworze nowego przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. (2)
                Petycja Nr OR.152.9.2017 z dnia 02.06.2017 r. dotycząca zamieszczenia w oficjalnym serwisie gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu - www.mikroporady.pl (2)
                Petycja Nr OR.152.10.2017 z dnia 02.06.2017 r. dotycząca wymiany sieci wodociągowej na remontowanym odcinku drogi nr. 3 od ul. Narutowicza do zjazdu "Intermarche". (2)
                Petycja nr OR.152.11.2017 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Wiarygodna Firma" - z linkiem do mechanizmu wskazujacego zweryfikowane lokalne firmy. (2)
                Petycja nr OR.152.12.2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie utworzenia oddziału żłobka (2)
                Petycja Nr OR.152.13.2017 z dnia 30.08.2017 r. - w sprawie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach (2)
                Petycji Nr OR.152.14.2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy dla szkół (2)
                Petycja nr OR.152.15.2017 z dnia 19.09.2017 r w sprawie analizy ruchu drogowego w obszarze ulic: Piastowskiej, Szpitalnej, Armii Krajowej i Strzegomskie oraz porozumienia się władz miasta i powiatu w sprawie wykonania parkingu przy ul. Piastowskiej (1)
                Petycja Nr OR.152.16.2017 z dnia 17.10.2017 r. w sprawie przesłania do przedsiębiorców „Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dla przedsiębiorców” (2)
                Petycja nr OR.152.17.2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie wody pitnej w szkołach. (2)
                Petycja nr OR.152.18.2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie nieustawiania znaku Zakazu ruchu dla samochodów osobowych przy Drodze nad Jawornikiem. (2)
                ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 (1)
            2018 (0)
                Petycja nr OR.152.1.2018 z dnia 19.03.2018r. ws. budowy przydomowych oczyszczalni w Myślinowie (2)
                Petycja nr OR.152.2.2018 z dnia 16.04.2018 ws. alarmujacych informacji dot. zanieczyszczenia powietrza w niektórych gminach. (2)
                Petycja nr OR.152.3.2018 z dnia 10.05.2018 ws. remontu chodnika w ciągu ulicy Stalowej 1 (2)
                Petycja nr OR.152.4.2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie utworzenia linii autobusowej Jawor - Legnica (Szpital Wojewódzki) (2)
                Petycja nr OR.152.5.2018 z dnia 14.08.2018 r. Inicjatywa - Walczymy ze smogiem - zmieniamy Gminy na lepsze (2)
                Petycja nr OR.152.6.2018. z dnia 30-08-2018 w sprawie bezpiecznego przejścia na ul. Curkowniczej (2)
                Petycja nr OR.152.7.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.. (2)
                Petycja nr OR.152.8.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie ochrony przed wycinką drzew w okolicy budynków przy ul. Wyszyńskiego i ul. Moniuszki (2)
                Petycja nr OR.152.9.2018 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie problemów z niedostatecznym ciśnieniem wody (2)
                Petycja nr OR.152.10.2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie. problemów związanych z niedostatecznym ciśnieniem wody na osiedlu. (2)
                Petycja nr OR.152.11.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie V edycji Programu „Wzorowa Łazienka” (2)
                Petycja nr OR.152.12.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zakazów występom cyrków z udziałem zwierząt w mieście Jawor (2)
                Petycja nr OR.152.13.2018 z dnia 7.11.2018 w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia (2)
                ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2018 (1)
            2019 (0)
                Petycja nr OR.152.1.2019 w sprawie przystąpienia szkół do konkursu "Podwórko talentów Nivea" edycja 2019. (2)
                Petycja nr OR.152.2.2019 w sprawie utworzenia na stronie miasta zakładki Mikroporady.pl oraz przesłania do przedsiębiorców z terenu Gminy Jawor informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji (2)
                Petycja nr OR.152.3.2019 w sprawie zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy wydatków ponoszonych w ww obszarze (2)
                Petycja nr OR.152.4.2019 w sprawie Zaplanowania postepowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, kórego przedmiotem będzię modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. (2)
                Petycja nr OR.152.5.2019 w sprawie opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. (1)
                Petycja nr OR.152.6.2015 walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży-przeciwdziałanie patologiom (1)
                Petycja nr OR.152.7.2019 w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych. (2)
                Petycja nr OR.152.8.2019 w sprawie przystąpienia szkół do drugiej edycji akcji "Się gra się ma... Bezpieczny Playroom!" (2)
                ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019 (1)
            2020 (0)
                Petycja nr OR.152.12020 z dnia 23.03.2020 w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami (1)
                Petycja nr OR.152.2.2020 z dnia 23.03.2020 w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem pzez Urząd płynów do dezynfekcji (1)
                Petycja nr OR.152.3.2020 z dnia 07.08.2020 w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat" (1)
                Petycja nr OR.152.4.2020 z dnia 26.10.2020 w sprawie akcji "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni- poprawa warunków świetlic - stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci do nauki oraz zabawy" (1)
                Petycja nr OR.152.5.2020 z dnia 25.11.2020 w sprawie montażu oświetlenia z dnia 25.11.2020 (1)
                Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 (1)
            2021 (0)
                Petycja nr OR.152.1.2021 w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 (1)
                Petycja nr OR.152.2.2021 - w sprawie usunięcia martwego drzewa (2)
                Petycja nr OR.152.3.2021 w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat", adresowanego do klas 1-3 szkół podstawowych. (1)
                Petycja nr OR.152.4.2021 w sprawie wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i informatyzacją do walki z plagą nadużywania alkoholu i narkotyków. (1)
                Petycja nr OR.152.5.2021 wsprawie zabezpieczenie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł w budżecie na rok 2022 r.... (1)
                Petycja nr OR.152.6.2021 w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych. (1)
                Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 (1)
            2022 (0)
                Petycja OR.152.1.2022 z dnia 16.01.2022 w sprawie udostępnienia stron Facebook profilu Burmistrza i miasta (1)
                Petycję OR.152.2.2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zaprzestania praktyki Przedszkola, polegającej na łączeniu grup przedszkolnych z Oddziału Zamiejscowego przy ul. Dmowskiego 5 z placówka zlokalizowaną przy ul. Chopina 10 (1)
                Petycja - OR.152.3.2022 z dnia 03.03.2022 w sprawie postawienia ławek do siedzenia przy ciągu pieszym pomiędzy ul. Korfantego a ul. Dmowskiego, obok stadionu i garaży (1)
                Petycja nr OR.152.4.2022 z dnia 4.04.2022 w sprawie usunięcia obelisku upamiętniającego okupacyjną Armię Czerwoną. (1)
                Petycja nr OR.152.5.2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie poprawy efektywności energetycznej (1)
                Petycja nr OR.152.6.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi przy ul. Zagrodowej (1)
                Petycja nr OR.152.7.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie poprawy efektywności energetycznej (1)
                Petycję nr OR.152.8.2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie pozostawienia na stanowisku nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego na kolejne 2 lata nauki szkolnej obecnej wychowawczyni (1)
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
    Raporty (0)
        2021 (1)

Wybory i referenda
    Referendum - 06-09-2015 r. (8)
    Wybory do Sejmu i Senatu - 2015 (11)
    Wybory Prezydenta RP - 2015 (1)
    Wybory Samorządowe 2018 (32)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)
    Wybory do Sejmu i Senatu - 2019 (19)
    Wybory Prezydenta RP - 2020 (39)

Ławnicy
    Ławnicy 2012-2015 (0)
        Procedura wyboru ławników (6)
        Zespół opiniujący (1)
    Ławnicy 2016-2019 (0)
        Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 (1)
        Wybrani ławnicy na kadencję 2016-2019 (1)
        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o naborze kandydatów na ławników (0)
            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o naborze kandydatów na ławników (1)
            Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (1)
            Lista osób zgłaszających kandydata (2)
            Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo (1)
            Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska (1)
            Zaświadczenie lekarskie (1)
            Zespół opiniujący (1)
        Zespół opiniujący (1)
    Ławnicy 2020-2023 (2)

RODO i Informacje
    RODO (3)
    Niepublikowane w BIP (1)

Skład Rady Miejskiej - VII-2014-2018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij