U C H W A Ł A Nr LXIX/ 355 /06
 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2006 r.
 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Jaworze.